Onze missie


Iedereen een gezonde, comfortabele, energiezuinige, milieuvriendelijke en betaalbare woning…

Geen uitstoot meer van CO2, CO, stikstof, zwavel en roet…

Geen energienota’s meer…

Geen bouwvakkers meer, die jarenlang heen en weer zeulen met zware, ruwe en mensonvriendelijke bouwmaterialen. Geen dieselbusjes meer, geen zware vrachtauto’s die jarenlang mensen en materialen naar bouwplaatsen vervoeren…

Geen renteverlies-tijdens-de-bouw meer…

Het klinkt als een droom die onmogelijk te verwezenlijken is.

Het is echter geen droom, het is realiteit en onze missie is die realiteit te verwezenlijken.

Hoe eerder hoe beter…

Technologie

Alle veranderingen en alle welvaart komen door technologie. De technologie om “onze droom”,  eigenlijk de droom van iedereen, te verwezenlijken bestaat al minstens 50 jaar. Alleen al in Europa staan miljoenen woningen die gebouwd zijn volgens deze beproefde technologie.

Logische ontwikkeling

Het streven naar kwaliteit en comfort, het streven naar een schoon milieu, het beperken van het gebruik van grondstoffen (kolen, gas, olie), het streven naar een eerlijke verdeling van de resources die onze aarde biedt; al deze doelen worden automatisch bereikt door woningen te bouwen op de manier zoals wij dat doen.

Nul-energie-woningen betekent…

een besparing van 20% op het totale energieverbruik in alle landen van de EU. Want 20% van alle fossiele brandstoffen is nodig voor huizen. De zon kan dat stukken beter. En gratis.

Aldus worden kolen, gas en olie gespaard en tevens het milieu (minder uitstoot CO2, CO, stikstof, zwavel en roet).

En kernenergie wordt overbodig.

Geen extra kosten, maar besparingen

Onze technologie is niet duurder dan de oude technologie. Wij zijn zelfs goedkoper, door industriële productie, door machines het meeste en het zware werk te laten doen. En door korte bouwtijden, een minimum aan bouwfouten, een 2x zolang levensduur en zeer lage onderhoudskosten.

Respect voor mens en milieu

Alles wat wij doen draait om mensen: de arbeiders in onze fabriek, onze montageteams, de installateurs. Maar ook onze toeleveranciers, onderaannemers en onze klanten zijn mensen. Wij behandelen iedereen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden.

Alles wat wij doen levert minimale milieubelasting op. Alle materialen die wij verwerken zijn schoon, duurzaam en recyclebaar.

Afspraak is afspraak

Wij respecteren de afspraken die wij maken, zowel met klanten als met toeleveranciers en onderaannemers. Wij gaan er vanuit, dat ook zij hun afspraken nakomen. Gebeurt dat niet, dan ondernemen wij stappen om de gevolgen daarvan te beperken en te voorkomen.

Open communicatie

Wij communiceren zo transparant mogelijk met alle partijen, met de fabriek, met de mensen op de bouwplaats, met onderaannemers, met medewerkers, toeleveranciers en klanten.

Samenwerken

Wij kunnen dit niet alleen, iedereen die betrokken is moet de schouders hieronder zetten:

overheid, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, ingenieursbureaus, bouw- en installatiebedrijven, de bouwmaterialenhandel…

Allemaal samen kunnen we “onze droom” realiseren.

Want iedereen wil toch een betere wereld en een beter milieu..?

De lat ligt hoog

Het lijkt zo eenvoudig. Technologie zonder nadelen, snelle realisatie, perfect voor mens en milieu.

Ieder bouwproject zou met onmiddellijke ingang uitgevoerd moeten worden in onze technologie.

De werkelijkheid is weerspannig: een nieuwe technologie betekent immers het einde van de oude technologie. Iedereen kan bedenken wie tegen ons bouwsysteem kan zijn.

Als een laptop met een goede printer slechts de helft kost van een typemachine, dan zijn de fabrikanten van typemachines dicht bij hun einde, dat is onvermijdelijk.

Wij ondervinden tegenwerking, maar dat houdt ons niet tegen.

De vooruitgang en de nieuwe technologie zijn niet tegen te houden.

Waarom tijd verspillen?

Onze missie als pdf downloaden