Mythe 6


Een houten huis raakt beschadigd bij lekkages aan dak, waterleiding of riolering

In principe is dat juist. Als de constructie lange tijd nat wordt en bovendien bloot komt te liggen kan ze flink beschadigd worden.
Overigens is dergelijke schade te herstellen, maar wij doen alles wat technisch mogelijk is om zulke schade te voorkomen. Onze aanpak is gecertificeerd (RAL GZ422) en wordt bewaakt door onafhankelijke controleurs.

Allereerst zorgen wij ervoor, dat dergelijke problemen worden vermeden door waterleiding, riolering en hemelwaterafvoeren vakkundig en met de beste materialen uit te voeren.

Omdat onze daken enigszins oversteken bevinden goten zich nooit boven de houtconstructie. Zou een dakgoot gaan lekken, dan betekent dat hoorbaar en zichtbaar naar beneden stortend water op enige afstand van de gevel. Dat is al gauw op 20-30cm afstand van de houtconstructie. Deze zal dan ook geen gevaar lopen nat te worden. Zou zich een dergelijk probleem voordoen, dan heeft u dat snel in de gaten en kan het gerepareerd worden.
Regenpijpen plaatsen we het liefst langs de buitengevel. Dat betekent wel, dat ze zichtbaar zijn, maar eventuele problemen worden eveneens snel gezien.
Een tweede reden dat we de regenpijpen liefst buiten houden is, dat de doorvoer naar binnen lekken oplevert in de luchtdichtheid van de woning, alsmede de isolatie vermindert.
De derde reden is, dat u het stromend regenwater in een regenpijp buiten, die los van de gevel staat, binnen nooit zult horen. Een regenpijp in de spouw kan ertoe leiden dat het vallende water hoorbaar is (en als dat net bij een slaapkamer gebeurt kunt u er misschien niet van slapen).

Onze waterleidingen worden uitgevoerd met aluminium/kunststof leidingen. De kans dat ze breken of scheuren is nihil, mede omdat deze leidingen enigszins flexibel zijn. Losse bochten zijn zelden nodig en verbindingen worden gemaakt met knelkoppelingen en speciale apparatuur. Lekkages zijn uitgesloten, ook na langere tijd.

Afvoerbuizen worden doorgaans uitgevoerd met rubberen manchet. Daardoor kunnen de buizen een beetje bewegen en vangen aldus krimp, uitzetting en andere kleine bewegingen op zonder te breken. De buizen blijven dus gegarandeerd in tact en de koppelingen blijven waterdicht.
Een deel van deze buizen ligt trouwens onder de betonnen vloer van de begane grond. In het uitzonderlijke geval dat er lekkages zouden optreden lekt het in de grond of in de kelder (in het laatste geval is het probleem zichtbaar en eenvoudig op te lossen).

Naar de volgende mythe