Mythe 8


Een houten woning is brandgevaarlijk

Wij durven te beweren, dat onze woningen bijna onbrandbaar zijn en dat onze constructies bij brand veiliger zijn dan de meeste stenen huizen.

De algemene gedachte is: “Hout brandt en stenen niet.”
Hoewel dit slechts gedeeltelijk waar is, heeft deze gedachte weinig te maken met het brandgevaar en de gevolgen van brand in een woning waarin een familie woont.
Het klinkt paradoxaal, maar volgens de technische normen is onze houten constructie in hoge mate bestendig tegen brand.

Allereerst is onze houtconstructie volledig ingepakt. Van binnenuit gezien is de houtconstructie bekleed met gipsplaat en met gipsvezelplaat. Die gipsvezelplaat heeft uitstekende brandwerende eigenschappen, waarvoor na uitputtende tests certificaten zijn afgegeven. Als er binnenshuis een brand zou ontstaan zal de constructie pas na uren vlam vatten (als dat al gebeurt voordat de brand geblust is).
Ook aan de buitenzijde wordt de houtconstructie beschermd door gipsvezelplaat met uitstekende brandwerende eigenschappen. Dus het overslaan van een brand vanuit een aanpalende woning zal niet zo makkelijk plaatsvinden.

Maar het belangrijkste is, dat hout heel slecht brandt. Als u wel eens geprobeerd hebt de open haard aan te maken weet u dat maar al te goed. U krijgt het hout alleen aan als u eerst kranten aansteekt en er forse vlammen ontstaan en de temperatuur hoog genoeg is. Het hout brandt moeizaam en verkoolt aan de buitenzijde. Dit laagje koolstof voorkomt dat er voldoende zuurstof bij de kern van het hout kan komen, waardoor de brand vertraagt. Het proces gaat niet dieper dan 2-3cm in het hout en stagneert. Dikke houten balken branden daardoor heel langzaam en ze behouden heel lang hun sterkte. Instorten wordt urenlang voorkomen. Dit in tegenstelling tot zware stalen balken die bij een hevige brand al na enkele minuten hun draagkracht verliezen. Ze buigen door en de constructies die ze moeten dragen storten in. Als u zich daaronder bevindt zijn uw overlevingskansen klein. Als u al niet wordt bedolven zijn uw vluchtkansen verkeken en verbrandt u levend.

Het echte brandgevaar moet ergens anders gezocht worden. Wij durven te beweren, dat de kans om gewond te raken of om te komen bij een brand in onze woningen kleiner is dan in een stenen huis.

Let wel: de kans dat brand ontstaat is in onze huizen niet groter of kleiner dan in elk ander huis.

Elk huis ligt vol met producten gemaakt van stof (gordijnen, matrassen, dekens, handdoeken, kleding, e.d.), synthetische materialen, behang, documenten, boeken, kranten, tijdschriften, e.d., die allemaal brandbaar zijn. Ook in een stenen huis staan meubels, er zijn ramen, deuren en kozijnen, er staat allerhande apparatuur en doorgaans ook nog licht ontvlambare stoffen (bijv. een fles wasbenzine of spiritus).
Als er vuur ontstaat en dat wordt voldoende gevoed, dan stijgt de temperatuur snel. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer brandbaar materiaal er is. Een vuurtje kan zich aldus in luttele minuten ontwikkelen tot een inferno.
Bevindt u zich in huis, dan is dat vuur nog niet eens het gevaarlijkste. In een film ziet u prachtige vlammen, de held kucht een paar keer, springt tussen de vlammen door en redt en passant nog een kind uit de “vuurzee”.
Tijdens een echte brand vult de ruimte zich onmiddellijk met smerige zwarte rook. Die slaat tegen het plafond en kan niet verder. De ruimte vult zich met rook, van boven naar beneden. Alle licht wordt gedempt. U staat in het donker. U raakt gedesoriënteerd, weet niet waar u bent en waar u naar toe moet. Kruip vlak over de vloer, want daar is de rook minder. Maak een doek nat en adem daardoorheen. Als u teveel rook inademt krijgt u een verlammende hoestbui en zijn uw kansen minimaal. Uw overlevingsduur is slechts enkele minuten.
Een grimmig scenario, dat u hopelijk bespaard blijft…

Maar stel, dat u tijdig wordt gewaarschuwd. U had in elke ruimte een brandmelder geplaatst en voordat enig gevaar ontstaat staan alle leden van het gezin buiten en iedereen is in veiligheid.
De brandweer arriveert redelijk snel en enkele uren later is de brand geblust.
Had u een stenen woning, dan is deze vrijwel zeker verloren. De gemetselde wanden zijn waarschijnlijk krom, ijzer is verbogen en vloeren zijn gescheurd. Reparatie is bijna onmogelijk. Al dekt de verzekering de schade, het duurt al gauw 2 jaar voordat u weer kunt wonen.

Grote kans dat de schade bij een van onze woningen te herstellen is. En is dat niet het geval, dan kunnen wij op basis van de tekeningen van uw woning exact dezelfde woning bouwen. En daarmee vrijwel direct beginnen. Twee maanden later kunt u weer intrekken.

Naar de volgende mythe