Bewust: duurzaam


Duurzaamheid en CO2-reductie

Hout is misschien wel het meest ecologisch materiaal dat er bestaat. Niet alleen het materiaal zelf, maar ook de bijzondere eigenschappen ervan hebben een positief effect op de mens, zijn directe omgeving en de wereld.

Het verwerken van hout is goedkoop en er komt geen afval bij vrij; alles is probleemloos recycleerbaar. Hout belast het milieu op geen enkele manier, niet bij het ontstaan, niet bij het verwerken, niet bij het gebruik en niet bij destructie.

Hout bezit de eigenschap grote hoeveelheden CO2 voor lange tijd op te slaan; daarmee wordt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verminderd. Een kubieke meter hout kan wel 250kg CO2 bevatten.

Indien een huis wordt gebouwd van hout, dan wordt daarvoor zo’n 100-150m³ hout gebruikt en aldus wordt 25-37 ton CO2 opgeslagen voor de levensduur van het huis (meer dan 100 jaar).
Tijdens die periode kunnen op de plaats waar het hout is gekapt opnieuw bomen groeien, die in die periode een veelvoud van de bovengenoemde tonnen CO2 opslaan.

Bij de productie van bakstenen en beton wordt daarentegen veel kooldioxide (CO2) geproduceerd, niet alleen in de bakovens, maar ook tijdens het transport van de relatief zware grondstoffen en eindproducten.

Huizen gebouwd met hout zijn per definitie veel zuiniger met energie dan stenen of betonnen constructies. Bewoners van een dergelijk huis sparen niet alleen veel geld (via hun energie-nota’s), maar belasten het milieu aanzienlijk minder.
Op de eerste plaats omdat minder niet-hernieuwbare brandstoffen gebruikt worden (olie en gas). Een liter olie of een kuub gas kan maar 1x worden verbrand en is daarmee voor altijd verbruikt.
Bovendien produceert een verwarmingssysteem op stookolie (mazout) of aardgas rook, waarmee opnieuw CO2 en andere ongewenste gassen en afvalstoffen in de lucht worden geblazen: stikstofoxide, zwaveldioxide, koolmonoxide, fijnstof en roet..

De rook bevat bovendien nog veel warmte, die de omgeving opwarmt en waarvan de effecten moeilijk te overzien zijn.
En tenslotte, hoe meer stookolie u verbruikt, hoe meer tankauto’s er nodig zijn om die olie te distribueren. Die auto’s verbruiken olie en stoten CO2 (en andere schadelijke gassen) uit.

Als u het beste wilt voor het milieu, dan is een woning van RD Benelux de beste keuze.

Lees verder